Boktips!

Min bästa aktiveringsbok – Mental träning för hundar – HäftadSvenska, 2019

Den här boken ger bakgrund till varför hundar behöver aktiveras både mentalt och fysiskt, samt en mängd tips och beskrivningar på olika aktiveringar som är roliga både för hunden och hundägaren.

Glada hundar gör glada hussar och mattar.

Dagliga aktiviteter är lika viktiga för hundar som för människor. Genom att aktivera sin hund med mentala utmaningar kan man förhindra och även bota problembeteenden, vilka alltid förstärks av uppdämd överskottsenergi. Ensamhetsproblem, överdrivet skällande eller problem med att hunden är mycket extatisk eller manisk, kan på kort tid minskas eller elimineras genom enkla och roliga aktiveringsövningar. Man kan få hunden att sluta dra i kopplet genom att aktivera den mentalt en stund innan man går ut, få den att skälla mindre, sluta hoppa upp på personer den möter och sluta göra utfall mot hundar.

Länk för beställning: Adlibris beställningslänk

____________________________________________________________________________

Ny, omarbetad upplaga!

Nu kan du träna din hund snabbt och lätt med hjälp av klickerträning!  Boken passar både för vanliga hundägare och alla som arbetar med hundar. Du kan lära din hund nästan vad som helst med den här metoden.

Anders Hallgren, som introducerade den här revolutionerande metoden i Europa, tar dig igenom grunderna steg för steg. På ett enkelt sätt förklaras inlärningspsykologi och metodens bakgrund, men även varför straff är en dålig väg att förändra beteenden. Klickerträning kan lugna en stressad och utagerande hund.

Du får förslag på träningsprogram för till exempel om hunden gör utfall mot andra hundar, skotträdsla, relation till barn och för mycket jaktlust, men även för saker som tävlingslydnad, konster och annat.

Köp boken här:
https://www.adlibris.com/se/bok/lyckas-med-klickertraning-9789163989896

Anders Hallgren räknas som världens första hundpsykolog och hundexpert med psykologutbildning. Han har varit verksam i femtio år, har hjälpt tusentals hundar och hundägare och föreläst runt om i världen. Av hans över 30 böcker har många översatts till andra språk.

_____________________________________________________________________________

20/11-18

DRIVKRAFT OCH MOTIVATION – Grunden för all hundträning

Av Anders Hallgren

En uppdaterad ny upplaga av succéboken. Rikt illustrerad!

Boken tar upp de viktiga begreppen i all hundträning, nämligen drivkraft och motivation, vad de innebär och vilka faktorer som ökar hundens arbetsenergi och arbetsglädje. Boken tar även upp stress och stressfaktorer, inlärningspsykologi och hundens etologi – alla faktorer som kan påverka om träningen går bra eller dåligt. Med hjälp av denna bok kan du analysera din hunds drivkraft och motivation. Du lär dig hur man tränar effektivare och på kortare tid. Och om ändå något inte fungerar så kommer du att förstå hur man tar reda på orsaken och kan rätta till det.

Beräknas utkomma den 28 november 2018

Köp boken här:

https://www.adlibris.com/se/bok/drivkraft-och-motivation-grunden-for-all-hundtraning-9789163938382

____________________________________________________________________________

15/5 -18

LEXIKON I HUNDSPRÅK
Lär dig tolka din hunds signaler
Anders Hallgren, Psykolog, Fil. Lic.

Sedan urminnes tider och in i vår nutida civilisation har hunden burit med sig sitt språk. Ursprungligt, orubbligt och som en länk till sin förfader, vargen. Kan du läsa din hund? Förstår du allt den säger till dig? Din hund talar med dig varje stund, varje dag, med gester, mimik, ljud, beröring och rörelser.

”Lexikon i hundspråk” är avsedd att hjälpa dig att bättre förstå varje nyans i de budskap som din hund förmedlar till dig, men även att du själv ska lära dig att prata hundspråk så att din hund lättare förstår dig!

Boken förmedlar en äkta kärlek till hunden, människans bästa vän. Den har tryckts om sex gånger sedan första utgåvan 1986 och har översatts till många språk. Det här är en ny och uppdaterad upplaga. ”Lexikon i hundspråk” riktar sig till alla hundägare och hundvänner. Den används också som kurslitteratur, bland annat i olika instruktörsutbildningar.

Anders Hallgren är såväl hund- som humanpsykolog. Han anses vara världens första hundpsykolog. Idag har många hundpsykologer och instruktörer hans utbildningar till grund för sin verksamhet. Hallgren introducerade hundträning baserad på mjuka metoder, utan hårdhet och straff. Hans böcker, kurser och föredrag har hjälpt hundägare att få en bättre relation till sina hundar. Anders Hallgren har 50 års erfarenhet av hundars beteende och har skrivit över 30 böcker om hundars beteende, psykologi och träning. Många är översatta och utgivna runt om i världen.

AH BOOKS
www.andershallgren.se

 


14/12 -17 Nu har boken som synar mentaltester och beskrivningar äntligen kommit ut. Här kan du få en vetenskaplig och kritisk bedömning av MT, MH och BPH. Det är tyvärr så att många hundägare tror att dessa tester säger mer om hunden än vad det gör. Merparten av en hunds reaktioner i ett test är miljöeffekter. Dessutom finns det risk för att en hund kan bli skrämd så pass mycket att det kan bli beteendeförändringar i hemmiljön. Valpar efter testade föräldrar skiljer sig inte från andra valpar. 
Här har du viktig information som testförespråkare inte berättar om.  

8/12-17

Nu har den nya uppdaterade boken ”Stressade hundar” kommit ut på marknaden! 

 

BAKSIDESTEXT

”Hon blir trygg när det finns regler och någon som bestämmer!” ”Han är lugn när han är i sin bur!” Det finns en rad väletablerade ”sanningar” om hur hundar ska uppfostras och bemötas för att passa in i våra liv. Ofta accepterar vi dessa sanningar och tar fasta på de metoder som presenteras av olika experter. Vi ifrågasätter sällan om det verkligen är bra för hunden – eller ens för oss själva. 

Kerstin Malm efterlyser ett paradigmskifte – en genomgripande förändring – både i hundvärlden och i forskarvärlden. Vägen dit kräver att vi börjar lyssna på hundarna och vad de har att säga oss. Det handlar om att hitta en djupare samhörighet med andra levande varelser. Vi behöver lära oss att leva i en respektfull samlevnad med alla djur, inte minst de som vi väljer att göra till våra familjemedlemmar. 

Med detta synsätt ställer sig Kerstin Malm kritisk till de sanningar som cirkulerar och bjuder istället in oss att ta del av tankar om lyhördhet och empati. Hon berättar hur ett förändrat synsätt på våra hundar skulle göra samvaron mycket mer harmonisk. Genom återkommande inblickar i hennes eget liv blir boken personlig och lätt att känna igen sig i.

Även om bokens ämne är hundar och hundägare, sträcker den sig lång utöver det. I en tid då det är livsviktigt att kunna granska och förstå sin omvärld, har denna bok en given plats. Det här är en bok om människan och hennes bortglömda förmåga att lyssna.

Föreläsningen Lyssna och förstå vad hunden har att säga oss

Hundar har en vilja och den är viktig. Vi människor har tyvärr glömt vår förmåga att lyssna. Det handlar om att hitta en djupare samhörighet med hunden. Vi kan inte komma dit genom lydnad, träning och ledarskap. Vägen dit kräver att vi börjar lyssna på hundarna och vad de har att säga oss. I en tid då det är livsviktigt att kunna granska och förstå sin omvärld är lyssnandet allt mer betydelsefullt.

För att vi och hundarna vi lever med ska må bra måste vi göra upp med det traditionella sättet att betrakta hundar på. Det finns en rad väletablerade ”sanningar” om hur hundar ska uppfostras och bemötas för att passa in i våra liv. Ofta accepterar vi dessa istället för att ifrågasätta om de verkligen är bra för hunden eller ens för oss själva. Ett förändrat synsätt skulle göra samvaron mycket mer harmonisk.

Det här är föreläsningen som kan förändra ditt och din hunds liv.

 

_______________________________________________________________________________________________

nyckeln till lycka

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Boken förklarar varför det är så viktigt med vänlighet i vår relation till hundar. Hunden har i sitt arv från det vilda fått med sig minst femton olika beteenden och signaler för att kunna hålla ihop gruppen och fungera så bra som möjligt tillsammans. Vilda rovdjur som har bra inbördes relationer är bra på att samarbeta. Det innebär att jakten blir effektivare och därmed ökar chanserna att överleva. Det är så viktigt med starka sociala och emotionella band mellan individerna i en grupp, att deras överlevnad hänger på det.

Att hunden lever med oss och inte behöver skaffa mat själv har inte kunnat ändra på de här instinkterna att vilja ha en vänlig stämning i sin ”flock”. Hunden fungerar i det här fallet i stort sett som sin vilda kusin, vargen. Hundens flock är du och familjens övriga medlemmar. Genom att ta hänsyn till hundens naturliga behov av sammanhållande beteenden kan du undvika att den upplever social stress och ni kan fungera harmoniskt tillsammans.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

0etikoetologi I Hundpsykologen Anders Hallgrens nya bok presenteras hur ett lyckligt hundliv ser ut

– för första gången sett ur hundens synvinkel

 JÄRNA 25 april, 2016: Det finns idag starka åsiktsströmningar inom hundvärlden när det gäller hundträning. Det ser man både i media och bland hundtränare och vanliga hundägare. Vad är bäst för hunden? Är det när människans bästa vän gör som vi vill, eller ska man se till hundens arv, känslor och behov? Det är en kontroversiell fråga.

 Vad åsiktskonflikterna handlar om i klartext är om man ska rätta sig efter den gamla så kallade ”hårda skolan” eller de nya ”mjuka” metoderna. Anders Hallgren menar att den ”hårda” skolan eller ideologin bygger på ett förlegat ledarskapstänkande, vilket moderna etologer sedan länge har förkastat. Den har ett gammalt dominans- och disciplintänkande med straff som strategi för att uppfostra och styra hundar.

I sin nya bok ”Etik och Etologi – För ett lyckligt hundliv” tar Hallgren fasta på den ”mjuka” ideologin, som bygger på etik och modern forskning inom etologi och psykologi och är på frammarsch över hela världen. Den litar till modern uppfostran och träning med ett mjukt och positivt sätt att relatera till sin hund. Tack vare det kan en hund utvecklas och bli harmonisk, vilket i sin tur gör att människan kan tillvarata alla de förmågor som hundar har.

 Med trettio böcker bakom sig om hundars beteende och problem är Anders Hallgren en auktoritet inom området och med den här boken hoppas han att debatten äntligen kan få ett slut när det gäller vad som är rätt och fel – i synnerhet ur hundens synvinkel.

”Den här boken är avsedd att vara en vägledning i hur man förbättrar sin hunds livskvalitet och samtidigt utvecklar det allra bästa förhållandet med hunden. Råden är baserade på etiska grunder och modern etologisk forskning, men också sunt förnuft och empati. De tar även hänsyn till vad inlärningspsykologin säger om hur vi ska lära hundar på allra bästa sätt – vare sig det handlar om att lära in något nytt eller att lära bort något som vi inte vill att hunden ska göra.”

     Anders Hallgren

 Boken har redan översatts till tyska och engelska och givits ut av Cadmos Verlag, Tyskland.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Kamphundsbokenfront

”Kamphundsboken” av Irene Westerholm och Åsa Tova Bergh

Jag fick den i mina händer när den var alldeles färsk och slogs av tanken på allt grundligt arbete man gjort med boken. Jag vill rekommendera den till alla människor som är nyfikna och vetgiriga och vill veta ”allt om hundar”, inklusive alla raser som man hittills inte intresserat sig för.

Men den riktar sig även till alla människor som tvivlar, formligen avskyr och har hört många rykten om den här typen av hund och inte vill befatta sig med eller ens uttala själva ordet ”kamphund”.

Bokens titel kanske är missvisande för en del, men texten har både bredd och djup. Den handlar inte om just hundkamper, det är viktigt att nämna, utan innefattar så mycket mera.

Jag kan inte hitta några fakta som fattas i boken. Den slår definitivt hål på alla myter kring kamphundar. Tar man inte reda på hur den här typen av hund fungerar på alla tänkbara sätt, spär man i onödan kanske på det dåliga rykte som florerat i många år. Det tycker jag är synd och orättvist mot dessa hundar. Man kan som sagt inte dra alla individer över en och samma kam.

Ingen människa ska dömas ohörd, har det skrivits. Det gäller även här. Ingen hund ska bli dömd utan att ”läsas” först.

Boken har bara ett ”krav”. Den ”vill” att läsaren ska lägga eventuella förutfattade meningar på hyllan och läsa den med ett öppet sinne. Först då kan man få den kunskap som krävs för att ”tycka till” framöver.

Förlaget Eget Bevåg
ISBN 978-91-980709-1-0

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jag vill puffa lite extra för boken som Kerstin Malm har skrivit, ”Farliga hundar”. Jag fick förmånen att korrekturläsa den och jag blev helt lyrisk över hennes text.

Boken handlar om alla hundars utsatthet och rättslösa ägare. Enligt lagen om tillsyn över hund och katt, kan man få sin hund omhändertagen utan en föregående utredning, om någon anmält ens egen hund för att vara ”farlig”. Förutsatt att något har hänt förstås, till exempel om en hund har nafsat eller bitit, lätt eller hårt, en annan hund eller människa. Ibland har det räckt att en hund bara har morrat eller skällt på en annan människa, för att den ska bli föremål för utredning av polis. Det kan också handla om en hund som försvarat sig mot en människa som inte respekterat den eller kanske retat den. Ofta är det bara en ren olyckshändelse.

I boken beskrivs två autentiska fall, bland annat om Maya som fråntogs sina små valpar och omhändertogs under dramatiska former. Det visade sig senare att hon var allvarligt sjuk och att hon bara hade försvarat sina valpar, med rätta.

Boken tilltalar mig med det fina och fräscha språket, nytänkande och tankeväckande frågor som verkligen angår oss alla. Den behövs och är ett efterlängtat tillskott i ämnet hund.

Kerstin har satt ihop en studiehandledning och man kan alltså gå en studiecirkel med denna bok som bas.

Utgiven på K.Malm Tanke i Tryck

info@kmalm.se

www.kmalm.se

ISBN 978-91-975591-5-7

______________________________________________________________________________________________________________________________________

FARVÄL TILL EN VÄN

 

Har du förlorat din hund och känner att sorgen hindrar dig att gå vidare? Läs då boken ”Farväl till en vän” av Anders Hallgren. Den är ett stöd och en hjälp, som en vän i nöden…

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rädda, arga och stressade hundar av Anders Hallgren.

Stress är en stor del av såväl hundars som människors liv. Det är tack vare det som vi reagerar på saker och ting och det är alltså något positivt. När det blir för mycket och för långdraget blir det emellertid negativt och kan ge skador.

Prognosen för hundar som är rädda, aggressiva och överaktiva är idag oerhört mycket bättre än den var för 20, 30 år sedan. Det har skett så mycket inom stressforskningen som är direkt användbart på hundar. Till exempel kan man lugna en hund bara genom att ge dem speciell mat.

I den här boken hittar du allt om stress, både hur det fungerar i kroppen och i hjärnan. Du får mängder med råd om hur du med enkla medel kan stödja och hjälpa din hund för att minska ångest, aggressivitet och överaktivitet.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

nyckeln till lycka

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Boken förklarar varför det är så viktigt med vänlighet i vår relation till hundar. Hunden har i sitt arv från det vilda fått med sig minst femton olika beteenden och signaler för att kunna hålla ihop gruppen och fungera så bra som möjligt tillsammans. Vilda rovdjur som har bra inbördes relationer är bra på att samarbeta. Det innebär att jakten blir effektivare och därmed ökar chanserna att överleva. Det är så viktigt med starka sociala och emotionella band mellan individerna i en grupp, att deras överlevnad hänger på det.

Att hunden lever med oss och inte behöver skaffa mat själv har inte kunnat ändra på de här instinkterna att vilja ha en vänlig stämning i sin ”flock”. Hunden fungerar i det här fallet i stort sett som sin vilda kusin, vargen. Hundens flock är du och familjens övriga medlemmar. Genom att ta hänsyn till hundens naturliga behov av sammanhållande beteenden kan du undvika att den upplever social stress och ni kan fungera harmoniskt tillsammans.

 

Blue Taste Theme created by Jabox
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.